Zarząd

Skład Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy:

  1. Krzysztof Sztochel – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
  2. Justyna Gracz – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
  3. Agnieszka Rzepka-Czech – Członek Zarządu Stowarzyszenia