Pracownia ergoterapii

Praca w tym zespole będzie polega na utrzymaniu czystości terenu, poprzez naukę wykorzystania i operowanie sprzętem porządkowym. Poza oddziaływaniem terapeutycznym integruje mieszkańców w procesie wspólnego osiągania celu i wspólnej odpowiedzialności.