Pokojowe

Usługi świadczone przez pokojowe

    Zespół pokojowych obejmuje przede wszystkim obszar utrzymania czystości pomieszczeń mieszkalnych i wszystkich innych, z których korzystają podopieczni. Pokojowe pracują w systemie 12 godzinnym, dzięki czemu procesy sanitarno – higieniczne prowadzone są w jednostce w sposób ciągły. Ponadto do zadań pokojowych należy pomoc opiekunom i pielęgniarkom w sytuacjach szczególnego zwiększenia potrzeb mieszkańców.