Pracownicy socjalni

Usługi świadczone przez pracowników socjalnych

    Specjaliści pracy socjalnej działają na rzecz mieszkańców, umożliwiając im lub ułatwiając realizację zadań oraz aspiracji życiowych.
Prowadzą działalność diagnostyczną, rozpoznają potrzeby osób, rodzin, organizują zaspokojenie tych potrzeb.
Specjaliści pracy socjalnej przeprowadzają wywiady środowiskowe z mieszkańcem w celu poznania jego sytuacji i ustaleniu wysokości odpłatności za pobyt.
Katalog zadań pracownika socjalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie jest bardzo szeroki:

 • organizacja (pozyskiwanie, wymiana, aktualizacja) dokumentów mieszkańców
 • prowadzenie I etapu postępowania spadkowego
 • prowadzenie postępowania proceduralnego w sprawie wydawania orzeczenia o grupie niepełnosprawności dla mieszkańców
 • przeprowadzanie postępowań proceduralnych związanych z dofinansowaniem do sprzętu pomocniczego, ortopedycznego i rehabilitacyjnego

Ponadto:

 • prowadzenie korespondencji urzędowej mieszkańców
 • nawiązywanie, utrzymywanie, reaktywowanie kontaktów z rodzinami
 • prowadzenie pracy socjalnej z grupą krewnych i znajomych naszych mieszkańców, w celu uniknięcia destrukcyjnego wpływu na naszych podopiecznych, a także wypracowania poprawnych, satysfakcjonujących kontaktów z rodziną lub znajomymi
 • udział w opracowywaniu i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców
 • odwiedzanie chorych mieszkańców w szpitalach
 • prowadzenie obowiązkowych sprawozdań i statystyk
 • prowadzenie poradnictwa i bezpośrednia pomoc dla osób ubiegających się o przyjęcie do PDPS
 • współpraca z instytucjami statutowo zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi, w celu zaspokojenia potrzeb i załatwiania spraw mieszkańców

Poza typową pracą nasi pracownicy biorą udział w organizacji różnorodnych imprez, często wyjeżdżają z mieszkańcami, także na wyjazdy wypoczynkowe: letnie i zimowe.