Projekt INCEPCJA Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zajął drugie miejsce (na 56 zakwalifikowanych) w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2014 roku i otrzymał na realizację projektu 98000,00, to jest pełną kwotę, o którą wnioskowano.

Projekt INCEPCJA kierowany jest na umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorym psychicznie, niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczeniem społecznym, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Projekt kierowany jest także na umożliwienie pełniejszej integracji społecznej wyżej wymienionej grupy osób ze środowiskiem społecznym, w którym powinni funkcjonować, na przełamywanie barier, stereotypów i uprzedzeń, a także na wyzwalanie postawy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.

Mieszkanie treningowe w domu pomocy społecznej, jest projektem innowacyjnym w skali kraju. Pozwala uczestnikom kompleksowo uczyć się, doskonalić i bezpiecznie praktykować w obszarze umiejętności i kompetencji społecznych, wyjść z systemu całodobowej opieki i wziąć, choć w części, swoje życie we własne ręce. Wszystkie działania realizowane przez uczestników ze specjalistami (tutorami), są kierowane na samodzielność życiową, poprzez uwolnienie wewnętrznych możliwości, własnej wartości, własnej skuteczności i samostanowienia, na wydobycie ukrytych zasobów i doprowadzenie uczestników do świadomego zawładnięcia własnym potencjałem.

Projekt INCEPCJA polega na prowadzeniu mieszkania treningowego w budynku w Ostrowinie. Na potrzeby mieszkania zostało wydzielone i kapitalnie wyremontowane prawe skrzydło I piętra, które dzięki swojej architekturze pozwoli zorganizować autonomiczną formę pomocy niepełnosprawnym. W skład mieszkania wchodzą: 4 sypialnie, pokój dzienny (terapeutyczny), taras zewnętrzny, kuchnia, jadalnia, łazienka. Wszystkie pomieszczenia pozbawione są barier architektonicznych i dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Ponadto Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie oddaje na potrzeby realizacji projektu tereny rekreacyjne jednostki, w tym ogrodzony las i zabytkowy park. W roku 2014 projekt będzie trwał od sierpnia do grudnia 2014r.

Autorem projektu jest Dyrektor PDPS – Iwona Siemińska

Podział środków finansowych w konkursie
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
2014 r.

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa projektu

Średnia punktów do otrzymania dotacji (nie mniej niż 21,5pkt.)

Proponowana kwota dotacji (zł)

1. Stowarzyszenie„Inaczej”z Wałbrzycha „Kolejny Krok – Reintegracja i Wsparcie dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzin” 24 68 000,00 zł
2. Powiat Oleśnicki „Incepcja” 24 98 000,00 zł
3. Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „ART” we Wrocławiu „Siecią Więzi Wypełnić Pustkę” 24 31 000,00 zł
4. Powiat Aleksandrowski Jesteśmy Obok Was” 24 48 000,00 zł
5. Gmina Miasta Tarnowa „Tacy sami jak inni” 24 30 000,00 zł
6. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym SPONIA – WĘGRÓW „Otwarte drzwi – integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym” 24 37 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotapaxi i ŚDS w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Dom od środka 24 45 000,00 zł
8. WojewództwoOpolskie (Nie)OBECNI – nasze zdrowie psychiczne 24 64 000,0 zł
9. Gmina Nysa „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa” 24 33 000,00 zł