Tak mieszkamy

Dom Pomocy Społecznej w Jemielnej składa się z dwóch, połączonych ze sobą budynków.

   W budynku po byłej szkole podstawowej znajdują się pomieszczenia biurowe, świetlica, gabinet psychologa oraz pokoje mieszkalne.

   W dobudowanym w 1993 r. jednopiętrowym pawilonie, oprócz pokoi mieszkalnych jedno, dwu i trzyosobowych, znajdują się także pokoje pobytu dziennego, pokój gościnny, kuchnia, jadalnie, gabinet medycznej pomocy doraźnej oraz gabinet zabiegowy, pomieszczenia do rehabilitacji, pracownie terapeutyczne, kuchnia pomocnicza, pomieszczenia do prania oraz suszenia.

   W latach 2003-2005 przeprowadzono modernizację placówki wraz z budową zewnętrznej platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych. Zainstalowano także system przyzywowy, który umożliwia wezwanie pomocy praktycznie z każdego miejsca w Domu, a wszystkie obiekty dostosowano do wymogów przeciwpożarowych. 

   W 2009 roku Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję o standaryzacji Domu w Jemielnej. Standaryzacja jest wymogiem Unii Europejskiej, a jej celem jest zapewnienie dobrych warunków mieszkaniowych i opiekuńczych dla podopiecznych oraz polepszenie warunków pracy opiekunom i rehabilitantom zatrudnionym w placówce.