Park pałacowy

Do pałacu przylega park w układzie swobodnym, z drzewostanem pochodzącym z drugiej połowy XIX i początku XX wieku. W parku nasi mieszkańcy odpoczywają, uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach i imprezach. Ostrowina jest miejscowością posiadającą specyficzny mikroklimat wspaniale oddziaływujący na organizm ludzki. Do podstawowych czynników kształtujących mikroklimat środowiska należy zaliczyć temperaturę powietrza, wilgotność, ruch powietrza, promieniowanie cieplne, ciśnienie atmosferyczne. Wszystkie części składowe mikroklimatu wywierają wpływ na samopoczucie człowieka, jego sprawność fizyczną i umysłową, na wydajność pracy oraz zachowanie dobrego stanu zdrowia. Mikroklimat decyduje także o gospodarce cieplnej organizmu.