Pracownia reedukacji

W ramach pracowni reedukacji prowadzone są zajęcia z obszaru nauki i doskonalenia kompetencji szkolnych, takich jak: pisanie, czytanie, liczenie, podstawy wiedzy o życiu środowisku. Ponadto prowadzona jest  terapia w zakresie rozwijania sprawności intelektualnych i poznawczych  sprzyjających rozwojowi osobowości oraz umiejętności praktycznych i zawodowych. W celu uatrakcyjnienia i urozmaicenia zajęć uczestnicy korzystają z różnych form gier i zabaw edukacyjnych przydatnych w kształtowaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji, uwagi, spostrzegawczości, myślenia, pamięci, orientacji przestrzennej i czasowej. Program pracy i powierzone uczestnikom zadania podporządkowane są do indywidualnych możliwości intelektualnych każdego uczestnika.
Dla mieszkańców zajęcia reedukacyjne mają duże znaczenie. Dobra znajomość podopiecznego i jego potrzeb wyznacza cele pracy, które realizowane są na zajęciach indywidualnych i grupowych. Podtrzymywanie umiejętności czytania, pisania, liczenia jest pomocne w codziennym życiu, podnosi samoocenę mieszkańca. W pracowni reedukacji zajęcia prowadzone są codziennie, każdy chętny ma możliwość włączenia się do terapii. Prowadzący reedukację dostosowują odpowiednie metody dla poszczególnych uczestników tak, by efekty ich pracy były jak najlepsze.
Celem terapii jest: stymulowanie i usprawnianie procesów poznawczych, wyrabianie i rozwijanie aktywności twórczej, zainteresowań, aktywizowanie i rozwijanie sprawności ruchowej w zakresie motoryki małej, wyrabianie i rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie i stymulacja zmysłów, rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia indywidualne prowadzone są najczęściej z mieszkańcami niepełnosprawnymi w stopniu głębokim, oraz ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju, natomiast zajęcia grupowe – z osobami dobranymi pod kątem zbliżonych możliwości poznawczych. Praca terapeutyczna oparta jest na diagnozie mieszkańca, jego obserwacji, a także na ramowym indywidualnym programie rozwoju.