Pielęgniarki

Usługi świadczone przez pielęgniarki

Pielęgniarki

Pielęgniarki pracujące w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie posiadają kurs kwalifikacyjny z opieki długoterminowej oraz kurs resuscytacji krążeniowo oddechowej.

Naczelnym zadaniem realizowanym przez pielęgniarki jest prowadzenie procesu pielęgnowania zgodnie z obowiązującymi zasadami, opieka nad mieszkańcami PDPS, kontrolowanie i utrwalanie u mieszkańców nawyków higieny osobistej oraz stała obserwacja stanu zdrowia mieszkańców.

Do zadań pielęgniarki należy:

 1. Rozkładanie i podawanie leków na poszczególnych oddziałach zlecone przez lekarzy.
 2. Wykonywanie zleconych iniekcji.
 3. Przygotowanie probówek, oraz pobieranie krwi na badania laboratoryjne.
 4. Wykonywanie opatrunków.
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego, tętna i glikemi.
 6. Zakrapianie oczu, podawanie leków wziewnych.
 7. Karmienie przez gastrostomię.
 8. Przygotowywanie dokumentacji do wizyty lekarskiej.
 9. Zamawianie i przyjmowanie leków z apteki.
 10. Przygotowanie dokumentacji mieszkańców, jadących na konsultacje do specjalistów, szpitala oraz innych jednostek opieki medycznej.
 11. Udzielanie pomocy medycznej mieszkańcom, wzywanie pogotowia ratunkowego, lekarza opieki nocnej i świątecznej.
 12. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną.
 13. Współpraca z oddziałem zakaźnym w związku z COVID-19.
 14. Uczestnictwo w zorganizowanych wyjazdach i turnusach rehabilitacyjnych-wypoczynkowych.