Zajęcia z psychologiem

W ramach cyklu spotkań mających na celu usprawnienie podopiecznych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej filia w Jemielnej, odbywają się zajęcia z psychologiem. Są one dostosowane do umiejętności oraz możliwości intelektualnych mieszkanek i mają formę grupową. Ćwiczenia tego rodzaju pełnią szereg funkcji. Między innymi stymulują procesy poznawcze, pozytywnie oddziałują na stan emocjonalny oraz samoocenę podopiecznych, jak również umożliwiają budowanie i podtrzymywanie więzi pomiędzy mieszkańcem a prowadzącą.

Przygotowane zajęcia skoncentrowane są w głównej mierze na stymulowaniu umiejętności komunikacyjnych, ponieważ zdolność porozumiewania się przeciwdziała poczuciu izolacji, bezradności, osamotnienia, a także wycofaniu się z bliskich relacji oraz codziennej aktywności.

Wspólna praca bez wątpienia sprawia, iż podopieczne czują się pewniej, a w przypadku napotkanych trudności zmniejsza się u nich prawdopodobieństwo wystąpienia frustracji

i bezradności. Co więcej, mieszkanki mają poczucie bycia w centrum zainteresowania, dzięki temu, że ktoś poświęca im czas. Nagradzane są pochwałami i są zapewniane o tym, iż to co robią jest ważne.

Zajęcia pozwalają im także zorganizować czas, ponieważ ze względu na chorobę mieszkanki mają coraz bardziej ograniczony zakres spontanicznej aktywności, mają problemy z samodzielnym inicjowaniem działań, a w chwilach bezczynności mogą one wykazywać wzmożony niepokój.