„... jedno miejsce jest nasze by przeżyć ten czas o miejscu tym mówi się dom ...”

 

Dom Pomocy Społecznej w Jemielnej 15 został oddany do użytku 06 grudnia 1993 roku. Zalążkiem do podjęcia decyzji o budowie takiej placówki było nieodpłatne przekazanie budynku po byłej szkole podstawowej. Względy środowiskowe i zapotrzebowanie społeczne spowodowały zmianę decyzji o przeznaczeniu domu na placówkę dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Aby poprawić warunki dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano zabudowę pawilonową, a budynek szkoły przeznaczono na część biurowo-administracyjną oraz pokoje dla mieszkanek bardziej sprawnych i potrafiących żyć w miarę samodzielnie.

W 2008 roku została przeprowadzona modernizacja placówki wraz z budową zewnętrznej platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych. W roku 2010 dostosowano obiekty do wymogów pożarowych.

Od 01 kwietnia 2001 roku dom funkcjonuje jako filia Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Obecnie - od 1.VI.2012r. - dyrektorem domu jest mgr Iwona Siemińska.
Aktualnie w filii w Jemielnej mieszka 67 mieszkanek z niepełnosprawnością intelektualną. Oprócz zapewnienia całodobowej opieki oraz zaspakajania potrzeb bytowych, zdrowotnych, religijnych, wychowawczych i kulturalnych dom stwarza warunki do samorealizacji, wyzwalania aktywności życiowej wśród mieszkanek oraz troszczy się o dobra osobiste podopiecznych.

Na przestrzeni lat dom wypracował wiele metod pracy terapeutyczno-wychowawczej. Na podkreślenie zasługuje „metoda indywidualnego przypadku”, która sprawdziła się w pracy z osobami znacznie głęboko niepełnosprawnymi intelektualnie.

Obecnie zatrudnionych jest w Jemielnej 43 pracowników, w tym dwuosobowa kadra kierownicza mgr Anna Lemiech i mgr Elżbieta Kaznowska, które odpowiedzialnie i z zaangażowaniem kierują działalnością domu.

Mieszkanki mają do wyboru bogaty wachlarz zajęć terapeutycznych, które są prowadzone w ramach istniejących pracowni. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną i systematycznie dokształcającą się kadrę w następujących pracowniach: zabawki miękkiej, muzykoterapii, biblioterapii, ergoterapii, silwoterapii, terapii krosna, terapii kulinarnej, salonie urody oraz terapii haftu, makramy i robótek ręcznych. W ramach pracy kulturalno-oświatowej mieszkanki integrują się ze społecznością lokalną poprzez wyjazdy do kina, teatru, operetki, muzeum oraz na basen, a także do ogrodu zoologicznego, botanicznego i kawiarni. Rekreacja ma na celu podnoszenie sprawności fizycznej i rozwijanie aktywności ruchowej. Mieszkanki mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na sali gimnastycznej, w pracowni hydroterapii oraz na terenie przyległym do domu.

Panie mieszkające w naszym domu spędzają zimowe lub letnie miesiące na turnusach rehabilitacyjnych w górach lub nad jeziorami bądź morzem. Bardzo często wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze.

Dom jest organizatorem wielu spotkań integracyjnych, a na stałe wpisał się do kalendarium o zasięgu międzywojewódzkim w miesiącu sierpniu dwudniowy Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniach uczestniczą zespoły reprezentujące domy pomocy społecznej z różnych zakątków kraju.

Mieszkanki filii w Jemielnej mają możliwość uczestnictwa w przeglądach teatralnych, plastycznych, festiwalach piosenki, zawodach wędkarskich oraz olimpiadach sportowych.
Dom współpracuje z wieloma placówkami na terenie Polski, dzięki czemu mieszkanki nawiązują nowe kontakty społeczne, a personel wymienia doświadczenia zawodowe.

Nasz dom posiada własną kotłownię gazową, która dostarcza ciepła oraz ciepłej wody użytkowej. W razie braku dopływu energii elektrycznej korzystamy z agregatu prądotwórczego. Posiadamy także biologiczną oczyszczalnię ścieków. Posiłki dla mieszkanek sporządzane są na terenie naszego domu przez co są zawsze ciepłe i smaczne.