Spółdzielnia socjalna “Pasja”

W październiku ubiegłego roku przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie – nieopodal Oleśnicy, zawiązała się Spółdzielnia Socjalna „Pasja”. To nowy podmiot ekonomii społecznej w Powiecie Oleśnickim a równocześnie jedno z nielicznych, tego typu przedsięwzięć w otoczeniu Domów Pomocy Społecznej w Polsce.

Nowy podmiot łączy w sobie cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej, stanowiąc specyficzną formą spółdzielni pracy. Ostrowińska Spółdzielnia Socjalna została utworzona przez dwie organizacje pozarządowe. Posiada osobowość prawną i jest ukierunkowana w pierwszej kolejności na rehabilitację społeczną i zawodową podopiecznych tutejszego Domu Pomocy, choć plany Spółdzielni są bardziej rozległe.  Od chwili powstania w pracach zorganizowanych przez Spółdzielnię Pasja zatrudnienie znalazło wiele osób, także spośród mieszkańców PDPS. Niekiedy drobne z pozoru prace realizowane przez Spółdzielnię, przekładają się nie tylko na walory użyteczności ekonomicznej, ale przede wszystkim stanowią efektywny instrument pozytywnej zmiany, wśród uczestniczących w pracach osób: upośledzonych intelektualnie bądź fizycznie, dotkniętych piętnem choroby psychicznej lub wykluczonych, albo niezaradnych społecznie. Terapia przez pracę jest jednym z podstawowych celów dla Spółdzielni „Pasja”. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Spółdzielnia może też prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W strategii rozwoju Spółdzielni Socjalnej „Pasja” na najbliższy okres zapisano uruchomienie pralni oraz zakładu gastronomiczno-cateringowego. Tak się składa, że w zespole Powiatowego Domu Pomocy Społecznej znajduje się wielu wspaniałych fachowców i specjalistów, gotowych służyć nam nie tylko swoim doświadczeniem, ale także czynnie wspierać Spółdzielnię w urzeczywistnieniu jej planów. Spółdzielnia, chce się rozwijać w oparciu o dostępne środki na rozwój ekonomii społecznej, ale przede wszystkim w oparciu o własną aktywność. Naszą pierwszą wykonaną pracą był zbiór kasztanów i żołędzi dla koła łowieckiego, zaraz po założeniu. Zaczynaliśmy z niczego a w chwili obecnej kupujemy pierwszą pralnicę do naszego zakładu pralniczego. Uważamy, że naszą główną kompetencją jest uruchamianie pasji do działania pośród ludzi wchodzących do naszego kręgu. Spółdzielnia przygotowała obecnie kilka projektów wykorzystujących tę umiejętność. Nawiązaliśmy kontakt z innymi dobrze prosperującymi spółdzielniami socjalnymi z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Próbujemy kooperować z innymi podmiotami ekonomii społecznej. Wystąpiliśmy o certyfikat znaku „Zakup prospołeczny” dla naszej oferty pralniczej. Spełniamy obecnie wyznaczone cele, które realizujemy m.in. w oparciu o środki pozyskane z środków Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. Jesteśmy optymistyczni i nadzieją patrzymy w przyszłość. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem i dobrymi praktykami z innymi zainteresowanymi rozwojem ekonomii społecznej lub współpracą z nami. Prezes Spółdzielni Socjalnej Pasja Krzysztof Leszczyński zaprasza do kontaktu: cooppasja@gmail.com. Do zobaczenia na przedsiębiorczej drodze!
Spółdzielnia Socjalna Pasja; Ostrowina 21, 56-400 Oleśnica

Certyfikat dla “Pasji”

Z wielką przyjemnością informujemy, że Spółdzielnia Socjalna PASJA z siedzibą w Ostrowinie, działająca przy PDPS Ostrowina została wyróżniona znakiem jakości „Zakup Prospołeczny”. 8 grudnia podczas Dolnośląskiego Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu.

Spółdzielnia Socjalna PASJA posiada wszystkie te cechy: świadczy zarówno wysokiej jakości usługi, jak również realizuje cele społeczne ważne dla mieszkańców PDPS w Ostrowinie i powiatu oleśnickiego.
Znak jakości  ZAKUP PROSPOŁECZNY, odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego p. Jerzego Michalaka, prezes  Spółdzielni – p.Krzysztof Leszczyński z towarzyszącym mu mieszkańcem PDPS,  p.Władysławem Tarnawskim – koordynatorem d.s. administracyjnych Spółdzielni.
***
Spółdzielnia Socjalna „Pasja” powstała w październiku 2016 r. przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. To nowy podmiot ekonomii społecznej w powiecie oleśnickim i równocześnie jedno z nielicznych tego typu przedsięwzięć w otoczeniu Domów Pomocy Społecznej w Polsce. Nowy podmiot łączy w sobie cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej, stanowiąc specyficzną formą spółdzielni pracy. Jest ukierunkowany w pierwszej kolejności na rehabilitację społeczną i zawodową podopiecznych tutejszego domu pomocy. Od chwili powstania, w pracach zorganizowanych przez Spółdzielnię „ Pasja”, zatrudnienie znalazło kilkadziesiąt osób spośród mieszkańców PDPS.