Mieszkańcy nagrodzeni w ramach Projektu Rehabilitacji Społecznej

Opublikowano: środa, 14 sierpień 2019 Oskar Łatoszyński

Wielką niespodzianką dla naszych Mieszkańców była uroczystość zorganizowana 12 sierpnia 2019r. w ramach ogólnopolskiego Projektu Rehabilitacji Społecznej, na której wyróżniono i nagrodzono tych z nich, którzy byli szczególnie mocno zaangażowani w pomoc i prace na rzecz Domu.

Uroczystość otworzył i omówił reguły Projektu oraz zasady, którymi kierowano się przy typowaniu nagrodzonych osób, pełniący obowiązki dyrektora Oskar Łatoszyński.  Laureaci Projektu, gorąco oklaskiwani przez zgromadzoną publiczność, nie kryli wzruszenia odbierając nagrody starannie dobrane do ich indywidualnych zainteresowań. Były, więc zestawy malarskie, buty sportowe, wymarzone ubrania, płyty itp. Koordynatorzy oddziałów, typując osoby do wyróżnienia, kierowali się zasadą serca, że liczy się to, że Mieszkaniec stara się i daje z siebie tyle, na ile pozwala mu jego niepełnosprawność. Wśród nagrodzonych były również osoby czasowo urlopowane – nie zapomniano o nieobecnych. Będą bardzo mile zaskoczeni, kiedy wrócą.