Światełko Betlejemskie

Opublikowano: piątek, 27 grudnia 2013 Administrator

Światełko  Betlejemskie, czyli  Betlejemskie Światło Pokoju - to coroczna akcja harcerska przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia  symbolicznego ognia, zapalonego w  Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Akcję zapoczątkowały ponad 15 lat temu Austriackie   Radio i Telewizja, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej harcerzy, akcja obejmuje prawie całą Europę.  Światło co roku przywożone jest z  Betlejem do Wiednia w Austrii, gdzie w katedrze przekazywane jest harcerzom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.

Bazylika Bożego Narodzenia w Betlejem,
w niej Grota  Narodzenia  Chrystusa,
a w grocie gwiazda wskazująca miejsce narodzenia Chrystusa

W Polsce akcję od  12 lat prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Harcerskiego Śchroniska Górskiego "Głodówka" światło trafia do wszystkich  drużyn harcesrskich w kraju, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: Prezydent  Rzepospolitej, Prymas Polski i inneważne osoby. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów - do Rosji, na Litwę, Białoruś i Ukrainę.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju trafiło również do Ostrowiny i towarzyszyło nam przez całe Święta, PIĘKNIE dziękujemy harcerzom za pamięć
o nas i wsparcie naszej wiary tym pięknym symbolem.