Kadra

 

    Kadrę PDPS stanowią:

Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy, w skład którego wchodzą:

Ponadto funkcjonuje:

Dział żywienia
Dział finansowy
Dział administracyjny
Dział eksploatacyjno - gospodarczy