Emerytki z Jemielnej

Opublikowano: poniedziałek, 30 grudnia 2013 Elżbieta Kaznowska

W 2013 roku nasze współpracownice Pani Halina Koclejda – specjalista pracy socjalnej oraz Pani Urszula Pyrak – starszy opiekun zostały emerytkami.

Pani Halina tworzyła nasz Dom Pomocy Społecznej pracując w nim od 1993 roku. Pani Ula pracowała krócej, ale obie Panie miały dużo ciepła, życzliwości dla mieszkanek. Praca z osobami niepełnosprawnymi nie była dla nich tabu. Potrafiły rozwiązywać problemy mieszkanek.

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) — świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej.

Wypłaty świadczeń emerytalnych mogą być realizowane na wiele sposobów. Dwie dominujące metody ich finansowania to:

  • System redystrybutywny (repartycyjny, pay-as-you-go, PAYG) – składki pracownika trafiają do wspólnej puli, z której wypłacane są na bieżące świadczenia dla osób, którym one przysługują w danym momencie. Po przejściu na emeryturę świadczenia są wypłacane ze składek osób płacących je w danym momencie. Po śmierci ubezpieczonego ich wypłacanie jest wstrzymywane, zaś suma składek wpłaconych przez pracownika kontynuuje cyrkulację w systemie.
  • System kapitałowy – pracownik przez cały czas swojej aktywności zawodowej odprowadza składki, które są lokowane na oprocentowanych rachunkach bankowych. Po przejściu na emeryturę pracownik może dysponować całym kapitałem wraz z odsetkami, lub tylko comiesięcznymi świadczeniami pochodzącymi z odsetek od kapitału, wypłacanymi dożywotnio. Po śmierci kapitał może być dziedziczony przez rodzinę pracownika.

Drogie Koleżanki brakuje nam Was. Zawsze można było na Was liczyć – służyłyście radą i dobrym słowem kiedy było potrzebne. Żegnałyśmy się z Wami ze łzami w oczach, ale też z uśmiechem – wszak zawsze byłyście uśmiechnięte i pogodne. Wszystkiego naj…. naj….. na nowej drodze życia – życia Emerytki.