„Mój jest ten kawałek podłogi...."

Opublikowano: czwartek, 12 maja 2016 Administrator

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym charakteryzuje się bardzo poważnym obniżeniem szybkości i sprawności spostrzegania. Dotyczy to również koncentracji uwagi, która jest znacznie zaburzona.

Osoby takie mają bardzo duże problemy z zapamiętywaniem, zakres ich pamięci jest ograniczony a trwałość znikoma. Głębokie opóźnienia dostrzega się również w rozwoju mowy. Wypowiedzi są monosylabiczne a budowanie pełnych i zrozumiałych zdań rzadko spotykane. Komunikacja werbalna sprowadza się jedynie do używania kilku wyrazów i rozumienia prostych poleceń. Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim zwolnione są z obowiązku szkolnego i wymagają stałej opieki oraz pielęgnacji. Jednakże, jeśli nie są chorobowo agresywni, potrafią funkcjonować w bardzo ciepłych relacjach. Chętnie się bawią, poznają otoczenie pod warunkiem, że ich opiekunowie pozostają w "zasięgu ręki".
I tak właśnie było na dzisiejszym projekcie zorganizowanym dla tych mieszkańców, przez zespół terapeutów PDPS (Dorota Zadka, Małgorzata Plota, Małgorzata Brylak, Anna Gajek, Małgorzata Kumar, Marek Gajda). Przyszli pobawić się z nami nie tylko zaproszeni goście.
Mieszkańcy „piątki" pięknie dziękują i proszą o jeszcze!