Wizyta duszpasterska

Opublikowano: poniedziałek, 02 marca 2015 Administrator

Wizyta duszpasterska czyli kolęda, to czas odwiedzin proboszcza lub wikarego w domach parafian.

 

"Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza,
proboszcz powinien starać się
poznawać wiernych powierzonych jego
pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny,
uczestnicząc w troskach wiernych,
zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz
umacniając ich w Panu, jak również -
jeśli w czymś nie domagają - roztropnie
ich korygując” — kan. 529 §1

Podstawowym celem kolędy jest modlitwa księdza wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie domu oraz błogosławieństwo na cały rok. Ponadto jest to okazja do bliższego poznania się między kapłanami i parafianami, czas na rozmowy na tematy rodzinne i duszpasterskie. My znamy bardzo dobrze naszego proboszcza, Ks. Pawła Mądrawskiego, ponieważ uczestniczymy w mszach świętych i spotykamy się z proboszczem w naszym domu każdego tygodnia.
Zwyczajowo Ksiądz rozdał święte obrazki.