Trening aktywności motorycznej

Opublikowano: piątek, 28 lutego 2014 Marzena Szybowska

26 lutego dział rehabilitacji zorganizował zajęcia sportowo - rekreacyjne, oparte na Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych.

Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP) jest to program rehabilitacyjno-treningowy skierowany do osób, które z powodu znacznej niepełnosprawności intelektualnej i/lub fizycznej nie mogą brać udziału w dyscyplinach oficjalnych Olimpiad Specjalnych. W odróżnieniu od dyscyplin sportowych, w programie nie występuje element współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami, oraz ścisłego przestrzegania przepisów i zasad, co jest istotnym ułatwieniem dla uczestników. Terapeuta dostosowuje przepisy MATP do poziomu sprawności zawodników, tak by mogli oni zademonstrować swoje maksymalne możliwości. Zawodnicy korzystają z fizycznej pomocy terapeuty, oraz z zaadaptowanego do ich potrzeb sprzętu.
Dzięki uczestnictwu w Programie Treningu Aktywności Motorycznej poprawia się sprawność fizyczna i koordynacja ruchowa uczestników. Udział w Dniu Treningowym daje również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w wydarzeniu sportowym.. Dzień Treningowy daje uczestnikom szansę na zaistnienie, jako prawdziwym sportowcom, oraz możliwość odniesienia sukcesów. Realizacja w codziennej rehabilitacji Programu Treningu Aktywności Motorycznej pozwala pokonywać indywidualne ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Z uwagi na swoje ograniczenia w poruszaniu i trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych ważnym elementem uczestnictwa zawodników w MATP jest możliwość integracji z innymi uczestnikami, ponieważ osoby te zwykle przebywają w zamkniętym kręgu społecznym. W zawodach nie było rywalizacji, a wzajemny doping. W czasie trwającego obecnie remontu Sali Doświadczania Świata, zajęcia w ramach Treningu Aktywności Motorycznej Wszyscy dzielnie z uśmiechem na twarzy walczyli indywidualnie w konkurencjach, gdzie nie było rywalizacji a przy tym przegranych czy wygranych. A oto niektóre konkurencje:

- nakładanie kółek na stojak
- tor przeszkód
- chwyt i rzut
- zbijanie kręgli
- rzut piłeczką do celu
- zbieranie przedmiotów różnej wielkości do pojemników

Zajęcia poprowadziły panie Marzena Szybowska i Ewa Malinowska