Tłok w pracowni komputerowej

Opublikowano: sobota, 15 czerwca 2013 Administrator

Pracownia komputerowa działa od 2001 roku. Początkowo był to 1 komputer, na którym mieszkańcy pisali reportaże, artykuły i tworzyli grafikę. Duże powodzenie tej formy terapii zaowocowało po kilku miesiącach stworzeniem pracowni z prawdziwego zdarzenia, z 5-cioma komputerami, wykorzystywanymi w różnorodny sposób: od prostych gier i zabaw dla mniej sprawnych mieszkańców, poprzez gry wymagające spostrzegawczości, refleksu i logicznego myślenia, do programów stymulujących pamięć, utrwalających umiejętności pisania i liczenia, edukacyjnych.

Dzięki dofinansowaniu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w grudniu 2012 r. wymieniliśmy sprzęt na nowoczesny, z płaskimi monitorami. Dzięki temu działaniu możliwe stało się surfowanie  po Internecie, co jest ulubionym zajęciem wielu mieszkańców.

Pracownia jest oblegana przez mieszkańców od rana do wieczora. Czasami powstaje lista kolejkowiczów do komputerów, by każdy mógł z nich skorzystać.

Zapoczątkowana na początku istnienia pracowni tradycja pisania reportaży do własnej gazetki „Głos Ostrowiny”, jest w dalszym ciągu kontynuowana, mieszkańcy – autorzy – są z niej bardzo dumni. Naczelnym redaktorem naszej gazetki jest p. Ryszard Kosowski.

Pracownia organizuje też rozgrywki szachowe i Turnieje Warcabów. W planie mamy Olimpiadę Puzzlową i turnieje gier stolikowych innych, jak szachy, czy warcaby.

Pracownię, od początku jej istnienia prowadzi  mgr Inżynierii Oprogramowania, pani Małgorzata Kumar.