Norweski mechanizm finansowy w Ostrowinie?

Opublikowano: wtorek, 19 lutego 2013 Administrator

Norweski Mechanizm Finansowyjest funduszem, który ma przyczynić się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odbiorcami Mechanizmu Norweskiego jest łącznie 15 krajów UE. Alokacja z Funduszu Norweskiego wynosi 10 000 000 €.

 

Dla pozyskania maksymalnie możliwej kwoty dofinansowania podmioty wnioskujące mogą zawiązać na czas trwania procesu konsorcjum.

Konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów na określony czas, w konkretnym celu. Konsorcja są tworzone najczęściej w przypadku bardzo dużych, lub ryzykownych inwestycji. W dniu 18 lutego na zaproszenie Dyrektor Iwony Siemińskiej, spotkali się w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie kandydaci do zawiązania Konsorcjum na rzecz inwestycji w domach pomocy społecznej:
1. Poseł  RP Pan Michał Jaros,
2. Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego Pan Sławomir Pytel
3. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świdnicy Pani Joanna Gadzińska,
4. Dyrektor DPS Ostoja w Zgorzelcu Pani Barbara Zagórska,
5. Dyrektor DPS w Opolnie Zdroju Pani Jolanta Syposz,
6. Dyrektor DPS w Legnickim Polu Pan Dariusz Wojtkowiak,
7. Dyrektor DPS „Prząśnik” Pani Alicja Jaśkiewicz,
8. Dyrektor PDPS w Ostrowinie Pani Iwona Siemińska,
9. Wiceprezes Wrocławskiego Medycznego ParkuNaukowo – Technologicznego, Pan Wojciech Homola,
10. Dyrektor ds. Klientów Kluczowych, Region Polska Południowo – Zachodnia Wrocławskiego Medycznego ParkuNaukowo – Technologicznego, Pani Anna Kanonik.

Celem spotkania było wstępne określenie potrzeb każdego z domów, złożenie deklaracji współpracy i ustalenie w przybliżeniu kwoty, o jaką Konsorcjum występowałoby we wniosku składanym w ramach Mechanizmu Norweskiego. W omawianym priorytecie (Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych) wartość dofinansowania projektu wyniesie od 300 000 euro do 6 000 000 euro, natomiast poziom dofinansowania – do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Planuje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków, który zostanie ogłoszony w marcu 2013 r.

O tym, czy PDPS w Ostrowinie wejdzie ostatecznie w skład Konsorcjum, o jaką kwotę będzie wnioskowało i na jaki cel inwestycyjny zadecyduje Zarząd Powiatu.